Post-taak vragenlijst

Vul je leerlingnummer in:

Geef aan in welke klas je zit:
Gewone klasFlip de Klas

Hieronder volgt een aantal vragen over hoe jij de taak hebt ervaren die nu achter je ligt.

Deze taak bestond uit drie onderdelen:

1. het volgen van de wiskundelessen
2. het maken van je wiskundehuiswerk
3. het voorbereiden van de toets van H6
.

Tijdens het experiment heb je bijgehouden hoeveel minuten je buiten het volgen van de wiskundelessen om aan deze taak hebt besteedt. Mocht je je logboek niet goed hebben bijgehouden of kwijt zijn, geef dan een zo reëel mogelijke schatting.

Geef (een schatting van) het totale aantal minuten dat jij de afgelopen vijf weken aan het maken van je wiskundehuiswerk hebt besteed:

Geef (een schatting van) het totale aantal minuten dat jij aan de voorbereiding van de toets van H6 hebt besteed:

Lees elke vraag en vul het antwoord in dat het beste bij je past. Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden. Geef op elke vraag slechts één antwoord. Werk door.

1. Hoe voel je je nu de taak is afgerond?
a. Niet opgelucht 1234 opgelucht
 
b. Niet op mijn gemak 1234 op m'n gemak
 
c. Niet nerveus 1234 nerveus
 
d. Niet tevreden 1234 tevreden
 
e. Ben het zat 1234 Ben het nog niet zat
 
f. Niet bezorgd 1234 bezorgd
 
g. Niet zelfverzekerd 1234 zelfverzekerd 

h. Niet verveeld 1234 verveeld
 
i. Niet bezorgd 1234 bezorgd

2. Hoe zorgvuldig heb je de taak gedaan? Ik heb er
niet veel aandacht aan besteedaandacht aan besteedveel aandacht aan besteederg veel aandacht aan besteed
 
3. Hoe moeilijk vond je deze taak?
helemaal niet moeilijkniet zo moeilijkmoeilijkerg moeilijk
 
4. Hoe lang heb je aan de taak gewerkt?
a. ik ben begonnen, maar halverwege ben ik afgehaakt
b. ik heb er net zoveel aan gewerkt tot ik dacht net een voldoende te kunnen halen
c. ik heb er net zoveel aan gedaan tot ik dacht een redelijk goed cijfer te kunnen halen
d. ik heb net zolang gewerkt tot ik helemaal tevreden was over mezelf
abcd
 
5. Wat verwacht je te kunnen halen voor de toets van H3?
onvoldoendevoldoendegoederg goed
 
6. Hoeveel moeite heb je voor deze taak moeten doen?
erg weinigeen beetjeveelerg veel
 
7. Hoe goed heb je deze taak gedaan?
helemaal niet goedniet zo goedgoederg goed
 
8. Hoe belangrijk heb je deze taak gevonden?
helemaal niet belangrijkniet zo belangrijkbelangrijkerg belangrijk
 
LET OP!
Beantwoord ofwel vraag 9 ofwel vraag 10.
Beantwoord vraag 9 als je de taak goed/erg goed hebt gedaan.
Beantwoord vraag 10 als je de taak niet goed/helemaal niet goed hebt gedaan.

 
9. Ik heb de taak goed gedaan….
a. omdat ik goed ben in deze taak
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
b. omdat ik er zin in had
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
c. omdat ik geluk heb had
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
d. omdat ik mijn best ervoor heb gedaan
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
e. omdat ik de taak gemakkelijk vond
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
f. omdat ik de taak leuk vond
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
g. omdat ik wist hoe ik de taak moest aanpakken
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
h. omdat ik al veel wist over het onderwerp van de taak
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
10. Ik heb de taak niet goed gedaan….
a. omdat ik niet goed ben in deze taak
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
b. omdat ik er geen zin in had
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
c. omdat ik pech heb had
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
d. omdat ik mijn best er niet voor heb gedaan
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
e. omdat ik de taak moeilijk vond
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
f. omdat ik de taak niet leuk vond
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
g. omdat ik niet wist hoe ik de taak moest aanpakken
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 
h. omdat ik erg weinig wist over het onderwerp van de taak
helemaal mee eensmee eensniet mee eenshelemaal niet mee eens
 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst en succes met de toets!
Druk je nog even op de knop verzenden?

 

 

 


Referentie:

Boekaerts, M. (2002). The on-line motivation questionnaire: A self-report instrument to assess students’ context sensitivity. In P. R. Pintrich & M. L. Maehr (Eds.) Advances in Motivation and AchievementVolume 12: New Directions in Measures and Methods. (pp. 77-120). New York: JAI / Elsevier Science.