Over mij

‘Onderwijs vult en vervult een groot deel van mijn leven. Ik kan er twee uiterste en sterk ontwikkelde kanten van mijzelf volledig in kwijt. Ik ben een logisch en analytisch denker, een (onder)zoeker, georganiseerd en gedreven. Maar ook een voeler, intuïtief, sociaal bewogen en betrokken. Op zoek naar verbinding met de ander. Een mensenmens. In de klas en op vele andere plaatsen in en om de school ben ik bovenal mentor. Jongeren begeleiden op weg naar volwassenheid, ze voorgaan in hoe zij hun eigen mooie zelf kunnen worden. Dat is voor mij geen werk. Dat maakt wezenlijk onderdeel uit van mijn ‘zijn’. Daarnaast doceer ik het prachtige vak wiskunde: de taal van het universum! Als coördinator Talentontwikkeling heb ik (hoog)begaafde en onderpresterende jongeren mogen helpen bij het ontdekken en ontplooien van hun eigen talenten en ze uit laten stijgen boven zichzelf. Onderwijs ‘evidence informed’ vernieuwen. Ook dat hoort bij mij. Omdat ik intuïtief voel dat het huidige onderwijs niet meer past bij een wereld die in transitie is. En omdat de denker en wetenschapper in mij handen en voeten aan dit gevoel probeert te geven door op zoek te gaan naar bewijs: wat werkt?’

‘EDUCATING THE MIND WITHOUT EDUCATING THE HEART IS NO EDUCATION AT ALL’
– ARISTOTELES-

Jacolien van Dijk (1973) is geboren en getogen in Zwolle. Met een vwo-diploma en een propedeuse bouwkunde op zak (TU Eindhoven), besloot ze in 1992 de stap richting het onderwijs te maken door wiskunde te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het succesvol afronden van haar doctoraalstudie en de eerstegraads lerarenopleiding wiskunde begon ze in 1997 als wiskundedocent op het Maartens College in Haren. In 2000 verliet ze het hoge noorden en vond ze gedurende 17 jaren haar thuis op het Griftland College in Soest. Tussen 2011 en 2013 heeft ze onderzoek gedaan naar het Flipped Learning Model en dit resulteerde in het najaar van 2013 tot het behalen van de master Evidence Based Innovation in Teaching (Universiteit Maastricht). Na de geboorte van haar zoon (2015) en een verhuizing naar Arnhem in het voorjaar van 2017 volgde een periode van rust en herbezinnen. Na enkele maanden vrijwilligerswerk in het buitenland -waar een aangeboren talent en plezier voor organiseren en structureren werd herontdekt- besloot ze in het najaar van 2019 de opleiding tot Professional Organizer te volgen en haar eerste stappen te zetten op het gebied van zelfstandig ondernemerschap. Dit leidde in januari 2020 tot de start van haar eigen bedrijf.