leerlingenquête

Hieronder volgt een aantal vragen over het Flip de Klas experiment.
Lees elke vraag en vul het antwoord in dat het beste bij je past.
Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden.

1. Hoe is je algemene houding t.a.v. Flip de Klas in vergelijking met traditionele lessen?
erg negatiefbeetje negatiefneutraalbeetje positieferg positief
 
2. Waar heb je de meeste filmpjes bekeken?
schoolcomputerthuiscomputermobiele device (telefoon/tablet)
 
3. Hoe actief heb je de filmpjes bekeken?
passief = alleen luisteren, bekijken
actief = stopzetten, terugspoelen, aantekeningen maken, meedenken

altijd passiefmeestal passiefneutraalmeestal actiefaltijd actief
 
4. Hoeveel filmpjes heb je bekeken?
helemaal geenbijna geensommigebijna allemaalallemaal
 
5. Heb je filmpjes vaker dan één keer bekeken?
nooitzeldenaf en toevaakaltijd
 
6. Hoe leerzaam was de uitleg in de filmpjes voor jou?
helemaal niet leerzaamniet echt leerzaamneutraalbest leerzaamerg leerzaam
 
7. Hoe aantrekkelijk was het voor jou om de filmpjes te bekijken?
heel saaibeetje saaineutraalbest leukheel leuk
 
8. Hoe relevant is het dat de filmpjes zijn gemaakt door je eigen docent (en niet door iemand anders)?
helemaal niet relevantniet zo relevantneutraalrelevantheel relevant
 
9. Hoe belangrijk is het voor jou om meer hulp te krijgen bij het maken van je opgaven?
helemaal niet belangrijkniet echt belangrijkneutraalbest belangrijkheel belangrijk
 
10. Hoe leerzaam was het voor jou om zelf een opgave op video uit te werken?
helemaal niet leerzaamniet echt leerzaamneutraalbest leerzaamheel leerzaam
 
11. Hoe leuk was het voor jou om zelf een opgave op video uit te werken?
helemaal niet leukniet echt leukneutraalbest leukheel leuk
 

Geef aan in hoeverre je het met onderstaande uitspraken eens bent:

12. Tijdens het Flip de Klas experiment ben ik
a. Meer in de les gaan doen voor wiskunde
helemaal oneens 12345 helemaal eens
b. Meer buiten de les gaan doen voor wiskunde
helemaal oneens 12345 helemaal eens
c. Meer gaan samenwerken in de les
helemaal oneens 12345 helemaal eens
d. Meer gaan communiceren met de docent
helemaal oneens 12345 helemaal eens
e. Meer gaan communiceren met klasgenoten
helemaal oneens 12345 helemaal eens
f. Meer gemotiveerd geraakt voor wiskunde
helemaal oneens 12345 helemaal eens
g. Meer uitgedaagd voor wiskunde
helemaal oneens 12345 helemaal eens
h. Beter mijn eigen studietempo gaan bepalen
helemaal oneens 12345 helemaal eens
i. Beter gaan scoren op de toets
helemaal oneens 12345 helemaal eens
j. Minder gespannen geraakt voor wiskunde
helemaal oneens 12345 helemaal eens
 

13.Tijdens het Flip de Klas experiment heb ik
a. Meer en beter theorie uitgelegd gekregen dan 'normaal'
helemaal oneens 12345 helemaal eens
b. Meer hulp ervaren bij het maken van mijn opgaven
helemaal oneens 12345 helemaal eens
c. Meer persoonlijke feedback gekregen van de docent
helemaal oneens 12345 helemaal eens
d. Meer computervaardigheden ontwikkeld
helemaal oneens 12345 helemaal eens
e. Meer plezier in wiskunde ervaren
helemaal oneens 12345 helemaal eens
 

Wat zijn volgens jou de sterkste punten van Flip de Klas?

Wat zijn volgens jou de zwakste punten van Flip de Klas?

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen/suggesties ter verbetering:

Heel erg bedankt voor je medewerking en het invullen van deze enquête !
Druk je nog even op de knop verzenden?