Goniometrische Formules

Onderstaande videolessen zijn gemaakt voor klas 4 vwo wiskunde B.
De lessen sluiten aan bij H6 deel VWO B2 van de methode Getal&Ruimte (tiende editie)

LES 1. introductie goniometrie

LES 2. de 45-45-90 en 30-60-90 driehoek

LES 3a. sinus en cosinus in de eenheidscirkel (deel I)

LES 3b. sinus en cosinus in de eenheidscirkel (deel II)

LES 4. de hoekeenheid radiaal

LES 5. de exacte waardencirkel

LES 6. goniometrische vergelijkingen – deel I

LES 7. goniometrische vergelijkingen – deel II

LES 8. goniometrische vergelijkingen – deel III

LES 9. de sinus en cosinusfunctie

LES 10. transformaties op de sinusfunctie – deel I

LES 11. transformaties op de sinusfunctie – deel II

LES 12. de grafiek van een sinusoïde tekenen

LES 13. formules van sinusoïden opstellen

LES 14. goniometrische formules aantonen

LES 15. de afgeleide van sinus, cosinus en tangens