Functies, vergelijkingen en ongelijkheden

Onderstaande videolessen zijn gemaakt voor klas 4 vwo wiskunde B.
De lessen sluiten aan bij H3 deel VWO B1 van de methode Getal&Ruimte (tiende editie)

LES 1. hogeremachtswortels

LES 2. hogeregraads vergelijkingen

LES 3. hogeregraads ongelijkheden

LES 4. modulusvergelijkingen

LES 5. lineaire vergelijkingen met twee variabelen

LES 6. stelsels vergelijkingen

LES 7. stelsels bij parabolen

LES 8. stelsels met substitutie

LES 9. de wortelfunctie

LES 10. transformaties op de wortelfunctie

LES 11. grafiek van een wortelfunctie tekenen

LES 12. wortelvergelijkingen

LES 13. substitutie bij wortelvergelijkingen

LES 14. variabelen vrijmaken bij wortelformules

LES 15. de gebroken functie

LES 16. transformaties op de gebroken functie

LES 17. gebroken vergelijkingen

LES 18. grafiek van een gebroken functie tekenen

LES 19. Gemengde Opgaven

LES 20. Samenvatting